Yağmur Oluğu Çeşitleri

  • Standart Oluklar: Dış duvarlarımıza su sızmasını engellemek adına çatıdan veya diğer yapı elementlerinden gelen suyu tahliye etmekte kullandığımız oluklardır. İşin tekniğine bakacak olursak çatının veya suyun alınacağı yapı elemanının saçak ucundan iniş yapılacak borulara bir bağlantı yaparak bina hatlarını takip edecek şekilde uygun dirsek veya bağlantı elemanları ile yağmur suyunun binaya zarar vermeden tahliye ettirilmesi işine yararlar.

Standart Yağmur Olukları genel olarak ;Manşon, Dirsek, Manşet, Körtapa, Kelepçe, Yağmur Deresi, İniş Borusu gibi parçalardan oluşmaktadır.

  • Eksiz Oluklar: Bu sistemin avantajı diğer oluk türlerinden farklı olarak ek bölgeleri bulundurmamasıdır. Diğer oluklara göre ek bölgesi olmaması nedeniyle hem işçilik hem de uzun ömürlülük adına avantajı bulunmaktadır.

 Çatı Oluklarımızı Neden Değiştirmeliyiz?

Yağmur oluğumuzu değiştirmek, yağmur suyunu duvarlarımızdan uzak tutmamızı, çatımızda meydana gelecek hasar ve tahribatları önlemeyi, duvarlarımızın artan nemden etkilenmesini önlememizi ve rutubetten korunmamızı sağlar. Tahrip olan yağmur oluğu sistemleri zaman içerisinde daha büyük problemlere gebe olacağı için yağmur oluğumuzu değiştirmek veya yıpranan parçaları yenilmek daha büyük hasarların önüne geçmemize yardımcı olur.

Tüm bu çatı oluk malzemelerini 20 yılı aşan tecrübemiz ile biz ATILIM TİCARET’den temin edebilirsiniz.

Comments are disabled.